Październik 2018 - utworzenie spółdzielni socjalnej, zajmującej się produkcją replik znalezisk archeologicznych z okresu wczesnego średniowiecza.

2019 - rozpoczęcie budowy skansenu słowiańskiego nad Zalewem Strzegocickim w gminie Pilzno.

Marzec 2019 - wydanie książki "Strój słowiański w świetle badań archeologicznych - próba rekonstrukcji"