Styczeń-Kwiecień 2017 - III Podkarpacki konkurs plastyczny o tematyce słowiańskiej dla szkół, w ramach działalności statutowej nieodpłatnej

Marzec 2017 - II Wycieczka Krajoznawcza po słowiańskich zabytkach w Dolinie Wisłoki

Maj 2017 - rozpoczęcie drugiego cyklu nieodpłatnych prelekcji historycznych