23 wrzesień 2018 - uczestnictwo w Pikniku Harcerskim w Jaszczwi, w ramach działalności statutowej odpłatnej

Kwiecień 2018 - wydanie książki "W cieniu Palany Gery - legendy z okolic Dębicy" autorstwa pana Karola Ozgi

Styczeń-Kwiecień 2017 - III Podkarpacki konkurs plastyczny o tematyce słowiańskiej dla szkół, w ramach działalności statutowej nieodpłatnej

Marzec 2017 - II Wycieczka Krajoznawcza po słowiańskich zabytkach w Dolinie Wisłoki

Styczeń 2016 - Słowiański marsz zimowy, w ramach działalności statutowej nieodpłatnej

Marzec-Kwiecień 2016 - II Podkarpacki konkurs plastyczny o tematyce słowiańskiej dla szkół, w ramach działalności statutowej nieodpłatnej

Kwiecień 2016 - początek serii prelekcji za zakresu historii i kultury Słowian, w ramach działalności statutowej nieodpłatnej

16.04. - "Latopis Nestora - powieść minionych lat - czyli historia rusi we wczesnym średniowieczu"

28.05. - "Budownictwo wczesnośredniowieczne na terenie Małopolski i Podkarpacia"

18.06. - "Rola kobiet we wczesnym średniowieczu"

25 kwiecień 2016 - Inscenizacja z okazji 1050-leci chrztu Polski - Ropczyce, w ramach działalności statutowej odpłatnej

Kwiecień 2016 - gmina Ostrów, cykl warsztatów dla gimnazjalistów pt "Pieniądz w średniowiecznej Polsce"

3 maj 2016 - Inscenizacja z okazji 1050-leci chrztu Polski - Dębica, w ramach działalności statutowej odpłatnej

15 maj 2016 - pokaz rzemiosła średniowiecznego - Rzeszów, rynek, w ramach działalności statutowej odpłatnej

Lipiec 2016 - Inscenizacja z okazji 1050-leci chrztu Polski - Radomyśl Wielki, w ramach działalności statutowej odpłatnej

Sierpień 2016 - Marsz Śladami Przodków, w ramach działalności statutowej nieodpłatnej

26 listopada - 16 grudnia 2016 - seria Żywych Lekcji Historii w szkołach na terenie Gminy Dębica (w ramach działalności statutowej odpłatnej)

9 grudnia 2016 - Żywe Lekcje Historii w Woli Zgłobieńskiej (w ramach działalności statutowej odpłatnej)

10 grudnia 2016 - wycieczka krajoznawcza po grodach Doliny Wisłoki

16 grudnia 2016 - Żywa Lekcja Historii w Bratkowicach (w ramach działalności statutowej odpłatnej)