1 sierpnia 2018

Podczas Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia uchwalono, iż składamy do Sądu w Rzeszowie wniosek o nadanie nam statusu organizacji pożytku publicznego


26 września 2018

Odbyło się spotkanie członków zarządu Stowarzyszenia z Radą Miasta Pilzna, podczas której zaprezentowano koncepcję utworzenia Centrum Wczesnośredniowiecznej Kultury Słowiańskiej nad Zalewem Strzegocickim.

Aktualności Miasta Pilzno

23 września 2018

Uczesniczyliśmy w Pikniku Harcerskim w Jaszczwi, gdzie prezentowaliśmy harcerzom życie naszych słowiańskich Przodków.

Aktualności Gminy Jedlicze